Apporteren


 

Het apporteren bestaat uit een 3 tal oefeningen per moeilijkheidsklasse waarbij de hond een voorwerp ophaalt die door de geleider wordt weggeworpen .Hierbij spreken we dan over grondapport ,de haag en de klimschutting.

 

Bij het grondapport zit de hond aan de linkerzijde van de geleider en wacht op het commando van de geleider nadat die het apportblok (ook wel klos genoemd ) wegwerpt.

Bij het commando apport rent de hond naar de klos pakt deze op en komt rustig met het blok voor de geleider zitten en geeft dan op het commando los het blok af.

Daarna volgt  het commando voet waarbij de hond weer netjes aan de linkerkant gaat zitten.

Bij apporteren over de haag wordt deze oefening opnieuw uitgevoerd maar nu met een heen en terugsprong over een 1 meter hoge haag en een 1,80 meter hoge klimschutting waarover de hond moet lopen waarbij nu het commando hoog wordt gegeven.