Contact / Bestuur


Voorzitter
Dhr. J. Eitens
Dorpstraat 8
9551 AE Sellingen
Tel. : 0599 312368
info@hofvansellingen.nl
Secretaris
.
.
.
.
.
Penningmeester
Mevr. A. Kuiper
Waldstrasse 1
26892 Heede (D)
Tel. : 0049-4963917963
akkiekuiper@gmail.com
Commissaris kynologie
Dhr. P. Kolkman
Molenstreek 31
9684 AR  Finsterwolde
Tel. : 06 41610248
kolkman.ph@gmail.com
Commissaris africhting
De heer R. Prins
Oude schuttingskanaal OZ 87
7895 CT Roswinkel
Tel. : 06-23228672
serprins@gmail.com

Voor al je vragen en opmerkingen kunnen je terecht bij de bovengenoemde bestuursleden.

Onze belangrijke vrijwilligers

Geen enkele vereniging kan zonder enthousiaste vrijwilligers. Dat geldt ook voor VDH Kringgroep Roswinkel. Zo zijn er belangrijke vrijwilligers die veel werk doen in de kantine, zodat er iedereen de honger en dorst kunnen lessen. Daarnaast zijn er ook nog vrijwilligers die regelmatig de grasmat op het trainingsterrein onderhouden en diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Tenslotte willen we ook onze pakwerkers en trainers als belangrijke vrijwilligers van onze vereniging noemen.

Zonder al deze belangrijke mensen, die zich met veel enthousiasme inzetten voor onze vereniging, zou onze vereniging niet kunnen bestaan.