de Duitse Herder


De Duitse Herder is het meest geliefde en bewonderde hondenras.

De Duitse herder is een Allround-hond. Het bezit een hele reeks positieve eigenschappen, hij is mooi, vertoont een grenzeloze genegenheid, hij is intelligent en moedig, leert gemakkelijk en is welwillend en robuust.
Hij is geschikt voor vele doeleinden zoals gezelschapshond, waakhond, geleidehond, speelmakker, enz.

De Duitse Herder als gebruikshond en gezelschapshond.

Het is een veel voorkomend misverstand dat een gebruikshond niet geschikt is als gezins- en gezelschapshond. De meeste eigenschappen die de hond tot een gebruikshond maken, maken hem tegelijkertijd geschikt als huishond. Hierop kan men een klein voorbehoud maken: de gebruikshond is uitgesproken werklustig en deze karaktertrek moet altijd bevredigd worden door beweging en of training. (liefst door beide) Wie de Duitse Herder zuiver als gezelschapshond houdt moet hem veel beweging geven. De lust tot werken, de ondernemingslust, kan anders in verkeerde banen komen. De hond wordt dan onhandelbaar en moeilijk te leiden, misschien zelfs agressief. Bij een gezelschapshond zoekt men genegenheid. Die bezit de Herder in hoge mate. Zijn genegenheid is bovendien zelden op één persoon gericht, zij valt alle gezinsleden ten deel. Een voorwaarde hiervoor is dat de Herder consequent behandeld en opgevoed word. De liefde tussen hond en gezin ontbloeit dan snel en duurt het hele leven van de hond.

De Duitse Herder en training.

Wie de Duitse Herder als gezelschapshond houdt dient te weten dat men het best contact met de hond krijgt door zich met hem bezig te houden. Veel mensen hebben helaas een afkeer aan africhting. Dat zijn vaak personen die een verkeerde voorstelling hebben omtrent deze sport. Bedenk dan dat een gebruikshond zich niet alleen maar laat africhten maar dat hij bovendien (wat heel belangrijk is) in het africhtingswerk een onverdeeld genoegen vindt. De moderne africhting stoelt op voor de hond bijzonder plezierige elementen zoals spel en lof. Verdwenen is de oude opvatting dat dwingen en dreigen alleen zaligmakend zijn. Wij als Kringgroep Roswinkel willen dan ook graag iedereen die het voorrecht heeft een Duitse Herder te bezitten aanmoedigen met zijn of haar hond te komen trainen. Deze sport is niet moeilijk wanneer men de grondslagen ervan eenmaal onder de knie heeft. Deze grondslagen leert men het best op een cursus samen met andere eigenaren van honden.

De Duitse Herder uw beste vriend.

Indien u de gelukkige eigenaar bent (of wordt) van een Duitse Herder met innerlijke en uiterlijke verdiensten, dan hebt u een vriend die alle redelijkerwijs aan uw viervoetige makker te stellen eisen voldoet. U kunt met hem werken, hem africhten, hem als waker hebben of alleen als gezelschap en voor plezier. De hoofdzaak is, dat u hem alle toewijding geeft die hij waard is en hijzelf zo graag aan u geeft.

 

 

 

_1DSC5473